Meeting Notice – 13 October 2018

KENNISGEWING VAN OKTOBER TAKBYEENKOMS
NOTICE OF OCTOBER BRANCH MEETING

SASNEV13 OKTOBER 201814:00

JOHAN KRIGE –  Die Rabies van Groenkloof

Johan Krige

Ons gasspreker is ‘n taklid en ‘n baie bekwame historikus en genealoog, Johan Krige (foto regs).

Die verhaal van die Rabies wentel hoofsaaklik om die lewensloop van die gesinslede van Hans Rabie rondom 1900. Hulle het ‘n tradisie gehad om alle gebeure neer te skryf en sulke dokumente te bewaar. Hierdie kulturele skat vorm die basis van hul verhaal.


Maar om dit alles ‘n historiese perspektief te gee, is die geskiedenis van die voorafgaande geslagte ook nagevors en word dit in ‘n verteltrant aangebied. Toepaslike beeldmateriaal gee verdere definisie aan hierdie kleurvolle geskiedenis.
Parallel aan die verskyning van die boek is daar ook onlangs die Groenkloof-Rabies se Museum voltooi. Dit word in die solder van Caledon Villa, die historiese woonhuis van die skrywer in Stellenbosch aangebied en kan per afspraak besoek word.


Parallel aan die verskyning van die boek is daar ook onlangs die Groenkloof-Rabies se Museum voltooi. Dit word in die solder van Caledon Villa, die historiese woonhuis van die skrywer in Stellenbosch aangebied en kan per afspraak besoek word.

Leave a Reply