Meeting Notice – 11 August 2018

KENNISGEWING VAN AUGUSTUS TAKBYEENKOMS
NOTICE OF AUGUST BRANCH MEETING

SASNEV 11 AUGUSTUS 2018 14:00

GERHARD GELDENHUIS / PIETER MARITZ

Die nasate van die stamvader Liesching.  Ons het gevind dat daar baie interresante, diverse beroepe en prestasies in die famielie voorkom.  Dit gaan ‘n parenteel-staat insluit, dis nou ook langs die vroulike lyne. ‘n baie diverse familie.

 

 

 

 

 

Meeting notice 14 July 2018

KENNISGEWING VAN JULIE TAKBYEENKOMS
NOTICE OF JULY BRANCH MEETING

SASNEV 14 JULIE 2018 14:00

HENK RALL

Henk, ‘n gerespekteerde genealoog en lid van ons tak sal ons vermaak met sy navorsing in verband met “Doornboom Opstal: Restorasie en genealogie”

Henk verduidelik as volg: “Die Doornboom

Doornboom 2008
Doornboom

Opstal van 1728 is die oudste huis in Heidelberg Wes-Kaap. Die restorasie daarvan was nie net ‘n boukundige uitdaging nie, maar het vele genealogiese betekenis vir die familie Fourie wat vir geslagte daar gesetel was. Vele inwoners en oud-Heidelbergers ontdek hul identiteit en genealogiese spoor van hier af, ek ook.”

 

Henk sal graag enige vrae antwoord

 

 

 

 

 

 

 

GSSA branch meeting notice July 2018