Meeting Notice – 13 October 2018

KENNISGEWING VAN OKTOBER TAKBYEENKOMS
NOTICE OF OCTOBER BRANCH MEETING

SASNEV13 OKTOBER 201814:00

JOHAN KRIGE –  Die Rabies van Groenkloof

Johan Krige

Ons gasspreker is ‘n taklid en ‘n baie bekwame historikus en genealoog, Johan Krige (foto regs).

Die verhaal van die Rabies wentel hoofsaaklik om die lewensloop van die gesinslede van Hans Rabie rondom 1900. Hulle het ‘n tradisie gehad om alle gebeure neer te skryf en sulke dokumente te bewaar. Hierdie kulturele skat vorm die basis van hul verhaal.


Maar om dit alles ‘n historiese perspektief te gee, is die geskiedenis van die voorafgaande geslagte ook nagevors en word dit in ‘n verteltrant aangebied. Toepaslike beeldmateriaal gee verdere definisie aan hierdie kleurvolle geskiedenis.
Parallel aan die verskyning van die boek is daar ook onlangs die Groenkloof-Rabies se Museum voltooi. Dit word in die solder van Caledon Villa, die historiese woonhuis van die skrywer in Stellenbosch aangebied en kan per afspraak besoek word.


Parallel aan die verskyning van die boek is daar ook onlangs die Groenkloof-Rabies se Museum voltooi. Dit word in die solder van Caledon Villa, die historiese woonhuis van die skrywer in Stellenbosch aangebied en kan per afspraak besoek word.

Dr Dan Sleigh – VOC Buiteposte

Dr Dan Sleigh

On 8 September 2018, Dr. Dan Sleigh spoke to a large group of members of the Genealogical Society of South Africa and our guests from the Cape Town Family History Society and Durbanville Heritage Society.

His talk centered around the outposts of the VOC / DEIC Dutch East India Company at their Maritime Replenishment station at the Cape.

He explained how the Air and Water Currents made the Cape an ideal location for a maritime replenishing station along the Sea Route between Europe and the East Indies.

Dr Sleigh discussed the diverse purposes that the network of outposts served.

Of the 44 outposts of the VOC, Dr Sleigh mentioned the following outposts and our ancestors who manned those posts

 1. Leeuwenkop
 2. Robben Island
 3. De Schuer
 4. Rustenburg
 5. Nieuwenland
 6. Slagtersveld
 7. Ganze Craal
 8. Groene Cloof
 9. Saldanha Baay
 10. St Helena Baay
 11. Baas Harmans Craal
 12. Vishoek
 13. Simons Baay
 14. Land van Waveren
 15. Clapmuts
 16. Hottentots Holland
 17. Ziekenhuijs
 18. Tijgerhoek
 19. Warme Bad
 20. Soetemelks Valleij
 21. Rietvalleij aan de Buffelsjagtrivier
 22. Plettenberg Bay
 23. Fort Lydzaamhijd
 24. Mauritius

The VOC Foundation

 

Dr Sleigh and the members of the VOC Foundation strive to:

 • Cultivate interest in the VOC period at the Cape (1652 – 1795)
 • Promote conservation of Artefacts, e.g. Buildings, wrecks, documents and porcelain from the period
 • Conduct research about the VOC locally and overseas
 • Study the indigenous Cape people, the Koina
 • Promote VOC Cultural tourism
 • Education

Anyone interested in joining the VOC Foundation can find out more about their activities on the website at voc-kaap.org

You can download their application form here

Genealogical Society of South Africa Membership

Those interested in joining the Genealogical Society of South Africa as a member are welcome to sign up online at eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm

Our meetings at SASNEV in Central Str, Pinelands (across the road from the NG Church) are held at 14:00 on the second Saturday of every month.

Dr Sleigh’s Talk

You can listen to Dr Sleigh’s talk and view his maps, drawings and photographs below.

The audio is a 71 MB download while the images are 34 MB. The images are of a good quality which allows you to zoom in to see the finer detail more clearly.