Meeting Notice – 11 August 2018

KENNISGEWING VAN AUGUSTUS TAKBYEENKOMS
NOTICE OF AUGUST BRANCH MEETING

SASNEV 11 AUGUSTUS 2018 14:00

GERHARD GELDENHUIS / PIETER MARITZ

Die nasate van die stamvader Liesching.  Ons het gevind dat daar baie interresante, diverse beroepe en prestasies in die famielie voorkom.  Dit gaan ‘n parenteel-staat insluit, dis nou ook langs die vroulike lyne. ‘n baie diverse familie.

 

 

 

 

 

Doornboom Opstal Restorasie en Genealogie

On Saturday 14 July 2018, Henk Rall gave us a very interesting talk about the restoration process and of the genealogical research of the Doornboom Opstal (Fourie Huis) in Heidelberg, Cape.

Henk visited the deeds office and traced all the previous owners.  He presented his findings as well as some of the genealogy associated with the building which also happens to be the oldest house in Heidelberg.

Previous owners included Fouries, Munniks, van Rensburgs, Esterhuizens and Steyns.

Doornboom 1970s
Doornboom Opstal 1970s
Doornboom 2004
Doornboom Opstal 2004
Doornboom 2008
Doornboom Opstal 2008

 

You can follow along with his presentation while listening to the audio here

The presentation is about 34MB while the audio is 89MB