Meeting notice 14 July 2018

KENNISGEWING VAN JULIE TAKBYEENKOMS
NOTICE OF JULY BRANCH MEETING

SASNEV 14 JULIE 2018 14:00

HENK RALL

Henk, ‘n gerespekteerde genealoog en lid van ons tak sal ons vermaak met sy navorsing in verband met “Doornboom Opstal: Restorasie en genealogie”

Henk verduidelik as volg: “Die Doornboom

Doornboom 2008
Doornboom

Opstal van 1728 is die oudste huis in Heidelberg Wes-Kaap. Die restorasie daarvan was nie net ‘n boukundige uitdaging nie, maar het vele genealogiese betekenis vir die familie Fourie wat vir geslagte daar gesetel was. Vele inwoners en oud-Heidelbergers ontdek hul identiteit en genealogiese spoor van hier af, ek ook.”

 

Henk sal graag enige vrae antwoord

 

 

 

 

 

 

 

GSSA branch meeting notice July 2018