Meeting Notice – 11 August 2018

KENNISGEWING VAN AUGUSTUS TAKBYEENKOMS
NOTICE OF AUGUST BRANCH MEETING

SASNEV 11 AUGUSTUS 2018 14:00

GERHARD GELDENHUIS / PIETER MARITZ

Die nasate van die stamvader Liesching.  Ons het gevind dat daar baie interresante, diverse beroepe en prestasies in die famielie voorkom.  Dit gaan ‘n parenteel-staat insluit, dis nou ook langs die vroulike lyne. ‘n baie diverse familie.